Historik

HISTORIK

Blynäsgården ägs och drivs av Vaxö Bröder, ett samfund grundat 1933.

Gården har anor sedan 1600-talet, då stengrunden lades.

I mitten av 1700-talet byggdes Blynäsgården som bostad åt kommendanten i Vaxholm.

Kommendanten, alltså ”chefen” över Vaxholms Fästning, (samlingsnamnet för flera befästningar i Stockholms skärgård) hade oftast även en fast bostad på själva Fästningen, idag kallad Vaxholms Kastell.

Om Ni besökt eller kommer att besöka Vaxholms Kyrka, kan följande kanske vara av kuriost värde. År 1835 tyckte dåvarande kommendant Panchen, att den dopfunt från sent 1300-tal som skänkts från Riddarholmskyrkan till Vaxholm runt år 1677, kunde passa bättre i hans trädgård, alltså på Blynäsgården, och han tog helt resolut hem den. 1933 fann Anna Leuhusen och Ingrid Friis den gamla, förmodligen bortglömda, dopfunten i Blynäsgårdens trädgård och gav den åter till kyrkan.

Under 1800-talet, oklart när, byggdes nuvarande hus. Vissa senare tillbyggnader och ändringar har gjorts genom åren, bl.a. verandan med del av matsalen mot sjön samt köksdelen.

Under 1809 års krig mot Ryssland, var ett sjukhus inrättat vid gården. På platsen fanns en källa dit vaxholmarna vallfärdade då dricksvatten alltid varit en bristvara på ön. Denna källa fick namnet Ängens Pärla.

År 1850 övertog friherren och hovrättsrådet Frans Oscar Leuhausen Blynäsgården och den användes av släkten som sommarhus under fem generationer. Av dessa hans släktingar känner vi nu alltså redan till ovan nämnda upptäckare av överväxt dopfunt. Friherrinnan Anna Leuhusen bodde ensam kvar åtminstone fram till första delen av 60-talet, därefter fanns inga arvingar och staden tog hand om huset.

Vaxö Bröder köpte och övertog Blynäsgården 1968, och har sedan dess hyrt ut nedervåningen för privata fester och liknande arrangemang.

För byggnader som mestadels använts privat finns i regel inte så mycket historik dokumenterat, men råkar DU veta eller har mer kunskap än det lilla vi återgivit här, hör mer än gärna av dig!